Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:
BTW: BE0672224747
TEL: 050 41 20 11
E-mail: info@fruitpaleis-blankenberge.be
Versmarkt Fruitpaleis Blankenberge
Verweehelling 3
8370 Blankenberge

Artikel 1: Algemene bepalingen
De webwinkel van Versmarkt Fruitpaleis Blankenberge, gevestigd op Verweehelling 3 te 8370 Blankenberge, hierna genoemd als Versmarkt Fruitpaleis, biedt haar klanten de mogelijkheid om online producten te bestellen en te kiezen voor levering of afhaling.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Versmarkt  Fruitpaleis.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Herroepingsrecht
Tot 2 dagen voor een leveringsdatum kan de desbetreffende bestelling geannuleerd of gewijzigd worden, daarna niet meer.
Aangezien het om verse producten gaat met een beperkte houdbaarheid, is er geen herroepingsrecht zoals wettelijk bepaald.

Artikel 3: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod
Thuislevering van elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in het leveringsgebied regio Blankenberge. Enkel na voorafgaande betaling worden de artikelen geleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven of kunnen de artikelen afgehaald worden op een afhaalpunt.

De klant kan zijn persoonlijke gegevens, waaronder zijn adresgegevens, wijzigen op het login formulier op de website. De gegevens van een lopende bestelling (aangegeven met een bestelnummer) kunnen niet meer gewijzigd worden.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Versmarkt Fruitpaleis is wat de juistheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Versmarkt Fruitpaleis is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod en de prijs van de actuele artikelen kunnen ten alle tijde worden aangepast door Versmarkt Fruitpaleis.

Indien het bestelde product niet voorradig zou zijn, kan Versmarkt Fruitpaleis een gelijkaardig ander product voorstellen of het bedrag van het bestelde maar niet geleverde product terugstorten op de rekening van de klant.

Artikel 5: Online bestellen, verzend- en retourbeleid
De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te plaatsen. Op het online bestelformulier kan de klant zijn leveringsdag opgeven. Versmarkt Fruitpaleis kan geen garantie bieden op de juistheid van het leveringsmoment.
Tot 2 dagen voor een leveringsdatum kan de desbetreffende bestelling geannuleerd of gewijzigd worden, daarna niet meer (geen herroepingsrecht voor bederfbare goederen).

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– Directe online betaling

We leveren in regio Blankenberge (Zeebrugge, Zuienkerke, Blankenberge, Wenduine, De Haan) tegen een vast tarief van 5€, vanaf een bestellingswaarde van 15€.

Aangezien het om verse producten gaat met een beperkte houdbaarheid, is er geen herroepingsrecht zoals wettelijk bepaald.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Bij thuislevering:
De klant is verplicht om zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de artikelen op het aangegeven leveringsadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan blijft de klant in gebreke met betrekking tot de overdracht en zullen de artikelen voor de deur van de klant of indien niet bereikbaar voor de deur van het gebouw geplaatst worden. Zodra de artikelen voor de deur van de klant staan, is de klant eigenaar van deze artikelen en gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant.
De klant heeft ook de mogelijkheid om een directe buur aan te duiden die, indien aanwezig, de artikelen in zijn naam ontvangt.

Artikel 7: Niet-betaling
De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of afhaling te betalen. Ingeval de klant een bestelling niet betaalt zal er een meermaals per email of telefoon een verwittiging verzonden worden. Daarna kan er een ingebrekestelling volgen.

Artikel 8: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht, aan onze klantendienst (zie artikel 12).

Artikel 9: Garantie en Voedselagentschap
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering. Zij is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.
De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de waarde van de geleverde artikelen.

Elk gebrek dient binnen 1 dag na vaststelling aan de klantendienst (zie artikel 12) te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging of compensatie.

Versmarkt Fruitpaleis voldoet aan de bepalingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Artikel 10: Privacy
Versmarkt Fruitpaleis verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Versmarkt Fruitpaleis toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Versmarkt Fruitpaleis bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Versmarkt Fruitpaleis uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via een mail aan info@fruitpaleis-blankenberge.be.   

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Versmarkt Fruitpaleis heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Versmarkt Fruitpaleis respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992, en de recentere regelgeving inzake GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via login tot het geheel van de beschikbare gegevens over u, ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Versmarkt Fruitpaleis maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Versmarkt Fruitpaleis houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@fruitpaleis-blankenberge.be.  

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Versmarkt Fruitpaleis om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@fruitpaleis-blankenberge.be, telefonisch op 050 41 20 11, of per post op het volgende adres Verweehelling 3, 8370 Blankenberge.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Versmarkt Fruitpaleis kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
Bij eventuele geschillen kan gebruik gemaakt worden van het nieuwe Europese online platform voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.
http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Brugge bevoegd.